Açık Lise Yeni Kayıt 2017/1. Dönem – AÖL Yeni Kayıt

0
2085

Açık Lise Yeni Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılır? 

Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine Açık Lise Yeni Kayıt denir. 2017-2018 1. Dönem AÖL yeni kayıt işlemleri 21 Ağustos – 15 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.  Bu tarihler arasında başvuru şartlarını taşıyanlar,  Açık Lise Yeni Kayıt yaptırabilirler. AÖL yeni kayıt işlemleri İl ve İlçelerde bulunan HEM- Halk Eğitim Merkezlerinde yapılmaktadır. Yeni kayıt için aşağıda istenen belgeleri tamamlayanlar 21 Ağustos – 15 Eylül 2017 yeni kayıt tarihleri arasında, bölgelerinde bulunan en yakın irtibat bürolarına başvurarak kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Açık Öğretim Lisesi 2017 – 2018 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Mazeretli İlk Kayıt işlemleri ise 18 Eylül– 22 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Açık Lise yeni kayıt işlemleri için aşağıda sıralanan 3 adımı sırasıyla uygulayınız.

1. Adım : Bankaya Yeni Kayıt Ücretini Ödeyiniz.

Açık Lise yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayı her yıl belirlenen ilk sınav katılım bedelini ödemek zorundadır. 2017 yılı 1. yeni kayıt döneminde ilk sınav katılım bedeli ücreti 40 TL.’dir. Bu ücretin;
Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, veya Halk Bankasının (Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir) herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numaranızı beyan ederek MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına , 30 TL.’sini ödeyiniz ve dekontunu saklayarak muhafaza ediniz.
AÖL yeni kayıt işlemini yaptıracağınız Halk Eğitim Merkezi yada Mesleki Eğitim Merkezi okul aile birliğinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu kurumların konuyla ilgili görevlisine okul aile birliğinin dekontu ya da makbuzu karşılığında 10 TL.’sini ödeyiniz. (İlk Kayıt için Sınav Bedeli ödendiği, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için Sınav Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.)

İlk kayıt sınav bedelini iki şekilde yatırabilirsiniz.
Tüm ödeme kanallarından yapılacak AÖL yeni kayıt ödemelerinde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.
1- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav bedelini yatırabilirsiniz.
Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarası mümkün olduğunca adaya ait olması ve doğru telefon numarası bildirilmesi zorunludur.
2- İlk kayıt sınav bedeli anlaşmalı bankaların ATM’lerinden yatırılmaktadır. ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt sınav bedeli olarak yatırıldığına dikkat ediniz.

2. Adım : Yeni Kayıt işlemleri İçin İrtibat Bürosuna gidiniz.

Yeni Kayıt ücretini yatırdığınıza dair dekont ve altaki “Yeni Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Evraklar” başlığı altında yer alan durumunuza uygun maddede belirtilen belgeler ile birlikte bulunduğunuz yerdeki irtibat bürosuna giderek kayıt kabul görevlisine teslim ediniz.
Kayıt kabul memuru, teslim ettiğiniz ve getirdiğiniz belgeleri (tasdikname, diploma, denklik belgesi, resminizi vb.) kontrol ederek, nüfus kayıt ve adresiniz gibi bilgileri  AÖL Bilgi sistemine kaydederek,  öğrenci numaranız ve geçici şifreniz  oluşturur. Görevli memurca, sisteme kaydedilen bilgilerin bir kopyası size teslim edilir.
Kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrenci artık “Ön Kayıt” durumundadır. Sonrasında İrtibat büroları öğrenciye ait not girişleri (tasdikname ile gelenlerin), resim aktarımı ve kredilendirme vs. gibi diğer bilgileri sisteme kaydederler. Bilgi girişleri tamamlanıp girişler kontrol edildikten sonra  “Ön Kayıt” durumundaki öğrenci “Aktif ” duruma getirilir. Öğrenciler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Sistemine, öğrenci numarası ve geçici şifresi ile girip “Aktif” konuma gelip gelmediklerini kontrol etmelidirler. Çünkü ders seçimi yapabilmek için öğrencilik durumu, ilgili dönem için “Aktif” olmalıdır.

3. Adım : Derslerinizi Seçiniz.

Öğrencilik durumunuz Aktif hale geldikten  sonra,  size verilen öğrenci numarası ve şifrenizle sisteme girip derslerinizi seçmelisiniz. Ders seçimi işlemini nasıl yapacağınız konusundaki açıklamalar için  buraya tıklayınız.

AÖL Yeni Kayıt Kimler Yaptırabilir?

 • a) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar ile ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamlayanlar,
 • b) Ortaöğretim okullarının ara düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden tasdikname alarak ayrılanlar.
 • c) Astsubay hazırlama okulları, askeri ve polis okulları, Anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, Anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel Anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek liseleri ve fen liselerinden ayrılanlar.
 • d) Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu Silik olanlar, ya da Açık Öğretim Lisesinden veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar.
 • e) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden Denklik Belgesi alanlar.Dikkat: Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Açık Öğretim Lisesine I. ve II. dönem ilk
  kayıt ve I. II. ve III. dönem kayıt yenileme dönemlerinde geçiş yapılabilmektedir. Açık Öğretim
  Lisesinden Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçişler ise sadece I. Dönem ilk Kayıt tarihleri
  arasında yapılmaktadır.

Açık Lise Yeni Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrenciler için;

 • İlköğretimi tamamlayanlar,
 • Liselerin ara sınıflarından ayrılanlar,T.C. kimlik numarası gösteren belge ile müracaatlarını yaparak, sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalayacaklardır (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır). Alınan rapor oluşturulacak öğrenci dosyasının içerisine konulacak, dosya  üzerine de     “e-Okul  bilgilerine  göre  belge  alınmadan  kaydı   yapılmıştır”  ifadesi yazılacaktır.

b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrenciler için;

İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrenciler için;

 • TC. kimlik numarasını gösteren belge,
 • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
 • İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlar, Diploma Kayıp Örneğinin aslı )

Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrenciler için;

 • TC. kimlik numarasını gösteren belge,
 • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
 • Sınıfını, notlarını, devam devamsızlığını gösteren Tasdikname, Öğrenim Belgesinin aslı, (Tasdikname/tasdikname kayıp belgesi/öğrenim durum belgesinin asılı olmak kaydıyla, ekinde olması gereken not dökümünün aslının temin edilememesi durumunda, notları gösteren belgelerin onaylı sureti de olabilir.)
 • TC kimlik numarası olmayanlardan Kayıt bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olan öğrenciler için;

 • T.C kimlik numarasını gösteren belge,
 • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
 • Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden Açık “Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir” başlığı altında yer alan (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesinin aslı, (Karneler denklik belgesi yerine geçmez).
 • T.C kimlik numarası olmayanlardan, Kayıt bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılan öğrenciler için (Tasdiknameli Form C işlemi);

 • T.C kimlik numarasını gösteren belge,
 • Açık Öğretim Lisesinden alınan tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı,
 • T.C kimlik numarası olmayanlardan Kayıt bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

Meslekî Açık Öğretim Lisesinden tasdikname almış öğrenciler için; (Tasdiknameli Form C işlemi);

 • T.C. kimlik numarasını gösteren belge,
 • Mesleki Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı,
 • Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
 • T.C kimlik numarası olmayanlardan Kayıt bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname almış veya halen kayıtlı olan öğrencilerden, AÖL yeni kayıt yaptırmak isteyenler, öncelikle il ve ilçelerde bulunan Mesleki Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten meslek liselerine müracaat ederek sistem üzerinden öğrencilik durumunu “Aktif” hale getirilmesini sağlayacaktır.

(Tasdiknameli Form C işlemi tamamlandıktan sonra) Belgenin aslı ile Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten Halk Eğitimi Merkezi veya Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek geçiş dilekçelerini vereceklerdir. Bu öğrencilerin dosyaları kayıtlı oldukları okullardan istenecek. Sistemden de dosya nakli gerçekleştirilecektir. Ancak dosyası Mesleki Açık Öğretim Lisesi (Ankara) Müdürlüğü arşivinde olan öğrencilerin belgeleri dosyasına konulmak üzere Müdürlüğümüze (Ankara) gönderilecektir.

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı ancak öğrencilik durumu “Silik” olanların başvuruları

 • T.C kimlik numarasını gösteren belge
 • Sınav Bedeli ödendiğini gösteren belgenin aslı.

Açık Lise Okulunda Kimlerden Sınav Ücreti Alınmaz?
Açık Lise Denklik İşlemleri
Açık Lise Askerlik Ertelemesi
Açık Lise Öğretim Sistemi, Ders Seçimi Sınavlar ve Mezuniyet Şartları

Açık Lise Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrenciler
Kayıt Başvurusunun Geçersiz Olduğu Durumlar
Açık Öğretim Lisesinde Kullanılan Terimler

CEVAP VER