Açık Lise Mezuniyet İptali!

0
2462

Mezuniyet incelemesi Sonrasında Kimlerin Mezuniyetleri İptal Edilir?
2011 yılı ve sonrasında açık öğretim okullarına kayıt olanların mezuniyet aşamasında bilgi ve belgelerinin inceleme işine mezuniyet incelemesi denir. Amacı açık öğretimden mezun olanların sağlıklı bir diploma almalarını sağlamaktır.

MEZUNIYET INCELEMESİNDE OLANLARIN MEZUNIYETLERI NİÇİN İPTAL EDİLİR.

 • İlk kayıt esnasında sahte ve geçersiz belge ile kaydı yapılmış olabilir,
 • Öğrencilerin yeni kayıt sırasında getirmiş olukları belgelerdeki (tasdikname, denklik vb.) bilgiler yanlış girilmiş olabilir. Başarısız derslerin başarılı girilmesi, dönemlerin fazla girilmesi, devamsızlıktan sınıfta kalmasına rağmen işlenmemesi ,gereken dönem ve notlarının yanlış işlenmesi vb.,
 • Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt olması gerekirken sehven Açık Öğretim Lisesine kaydı alınmış olanlar.
 • İncele işlemi (AOL personeli- Ankara merkez tarafından ) sehven eksik ve yanlış yapılmış olabilir.Açık Öğretim Okulları Müdürlüklerinde yapılan incelemeler sonucunda “Mezuniyet İncelemesinde” olup yukarıdaki sebeplerden dolayı mezuniyeti iptal edilen öğrencilerin, öğrencilik durumu “Aktif” öğrenci konumuna getirilmektedir. Bu öğrenciler öğrenimlerine devam ederek mezuniyet şartlarını tamamladıktan sonra mezun edilirler
  Mezuniyeti iptal edilen öğrencilere bilgi (sistem üzerinden mesaj, telefon veya yazı ile) verilerek durumu açıklanmaktadır. Öğrenciler kendilerine ulaştırılan bilgiler doğrultusunda kaydını yenileyerek sınavlara girmek ve mezuniyet şartlarını tamamlamak zorundadır.
  Öğrencilik durumu “Mezun” konumuna getirilen öğrencilerin incelemesi sorunsuz olarak tamamlanmış ve diploma almaya hak kazanmış demektir.
  Not 1:
  Açık Öğretim Lisesine 2011 ve 2012 yılları içerisinde 56 Sayılı Genelge ile Lise ve Anadolu Liselerinde kayıt yaptıran öğrencilerin dosyaları, bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan irtibat bürolarına devredilmiştir.
  Not 2: “Mezuniyet İncelemesinde” olan öğrencilerin belgeleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü e-arşivine aktarılmadığı takdirde diğer mezun öğrencilerin de diploma işlemleri yapılamamaktadır. Bu nedenle sınav sonuçları açıklandıktan ve “Mezuniyet İncelemesinde” olan öğrencilerin listesi, sistem üzerinden irtibat bürolarına gönderildikten sonra irtibat büroları öğrenci dosyalarını geciktirmeden Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü e-arşivine aktarması gerekmektedir.
  Not 3: Belgeler, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü e-arşivine aktarılırken içerisindeki kayda esas belgeler ve notları tam olmalı, mezun olduğu ilköğretim – ortaokul bilgilerine özellikle dikkat edilmeli, belge ve bilgi eksikliği olan dosyalar, irtibat bürolarınca ivedilikle tamamlandıktan sonra verilen süre içerisinde taranarak e-arşive aktarılmalıdır.

MEZUNİYETİ İPTAL EDİLENLER NE YAPABİLİR.

1- Okul müdürlüklerine(Ankara merkez ) dilekçe göndererek veya bizzat başvurarak belgelerinin yeniden incelenmesini sağlayabilirler.
2-Kaydını yenileyerek bir sonraki sınavlara başvurabilirler.
3- Haksızlığa uğradığını düşünenler ( iyice araştırma yaptıktan sonra ) hukuki yollara başvurabilirler.

DİLEKÇE GÖNDERMEK IÇIN FAKS NUMARALARI
Hayat Boyu Ogrenme Genel Müdürlüğü 0312 2129958
Açık Öğretim Lisesi 0312 2130175
Mesleki Açık Ogretim Lisesi 0 312 2130176
Açık Ogretim Ortaokulu 0312 2130174

CEVAP VER